REJESTRACJA
48
ZJAZD NAUKOWY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO

4-6 WRZEŚNIA 2025, KRAKÓW

PSYCHATRIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

 logo
REJESTRACJA
48
ZJAZD NAUKOWY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO

4-6 WRZEŚNIA 2025, KRAKÓW

PSYCHATRIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

TEMATYKA ZJAZDU

 • Psychopatologia ogólna. W tym prezentacja przypadków, kazuistyka. Zmiany w ICD-11.

 • Stany nagłe w psychiatrii. Postępowanie z pacjentem agresywnym. Pacjent z myślami samobójczymi.

 • Suicydologia, ze szczególnym uwzględnieniem samobójstw w grupie osób uzależnionych od alkoholu i innych SPA, samobójstw wśród młodzieży. Wpływ pandemii COVID – 19 na liczbę samobójstw.

 • Uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem metod farmakologicznych leczenia uzależnień. Nowe SPA – „dopalacze”, jako problem interdyscyplinarny.

 • Podłoże genetyczne chorób psychicznych. Profilaktyka w chorobach psychicznych.

 • Otępienia – różnicowanie, diagnostyka, leczenia.

 • Majaczenie - problem wymagający współpracy lekarzy różnych specjalności.

 • Schizofrenia, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania pierwszego epizodu psychozy, różnicowania psychoz endo- i egzogennych, przebiegu schizofrenii z objawami negatywnymi, zasad łączenia leków przeciwpsychotycznych, nowych metod leczenia farmakologicznego. LAI – kiedy i jak stosować.

 • Zaburzenia depresyjne, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod leczenia farmakologicznego, przedstawienie metod biologicznych leczenia. Kiedy skierować pacjenta depresyjnego do szpitala? Maski depresji.

 • Choroba afektywna dwubiegunowa. W tym trudności diagnostyczne, różnicowanie zaburzeń nastroju z zaburzeniami osobowości; „wzmożony nastrój” – norma, czy patologia; „gniewna mania”, a zaburzenia osobowości.

 • Planowanie ciąży u pacjentki z zaburzeniami psychicznymi. Tokofobia. Depresja poporodowa.

 • Zaburzenia osobowości. W tym nowe metody leczenia zaburzeń osobowości, farmakologiczne metody leczenia zaburzeń osobowości, kryteria wg DSM-5, ICD-11.

 • Zaburzenia snu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych metod leczenia zaburzeń snu, leczenie nadmiernej senności.

 • Zaburzenia odżywiania.

 • Uzależnienia behawioralne.

 • Psychiatria sądowa: opiniowanie sądowo – psychiatryczne (praktyczne wskazówki). Psychiatra, jako biegły w sprawach cywilnych.

 • Psychogeriatria – problem interdyscyplinarny, wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 • Spektrum zaburzeń lękowych.

 • Seksuologia. W tym, ryzykowne zachowania seksualne; dewiacja a fascynacja.

 • Psychiatria dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wpływy izolacji wywołanej COVID – 19 na zdrowie psychiczne DiM, uzależnienia behawioralne wśród DiM. Samookaleczenia wśród DiM – rosnący problem. Poszukiwanie tożsamości seksualnej.

 • Terapia elektrowstrząsowa – zasady kwalifikacji do zabiegów, procedura zabiegów EW bez zgody pacjenta, ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

 • Psychoterapia. W tym, miejsce psychoterapii w psychiatrii.

 • Telemedycyna w psychiatrii. W tym, doświadczenie specjalistów, praktyczne porady/zasady przeprowadzania teleporad.

 • Kontakt z przyrodą, a zdrowie psychiczne – znaczenie kontaktu z przyrodą (obserwacja ptaków, „lasoterapia”, dogoterapia).

 • Psychodermatologia. W tym: skóra, a zaburzenia psychiczne. Wpływ dermatologii estetycznej na samopoczucie pacjentów.

 • Sesje dla „Młodych psychiatrów”. W tym, porady praktyczne dotyczące pracy na oddziałach psychiatrycznych, pełnienia dyżurów lekarskich, pracy w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień. Zasady komunikacji z pacjentem, zasady komunikacji z rodzinami pacjentów – aspekty psychologiczne i prawne. Praca psychiatry kiedyś i dziś – relacje specjalistów.

 • Psychiatria środowiskowa. Zespoły leczenia środowiskowego. Centra zdrowia psychicznego – funkcjonowanie, korzyści dla pacjentów.

 • Inne.