REJESTRACJA
48
ZJAZD NAUKOWY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO

4-6 WRZEŚNIA 2025, KRAKÓW

PSYCHATRIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

 logo
REJESTRACJA
48
ZJAZD NAUKOWY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO

4-6 WRZEŚNIA 2025, KRAKÓW

PSYCHATRIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

HISTORYCZNE ZJAZDY PTP

 • Zjazd I (30. X. -1.XI.1920) - Warszawa
  Założenie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zasady prawodawstwa psychiatrycznego. Organizacja opieki psychiatrycznej

 • Zjazd II (17-19.V.1921) - Poznań
  Alkoholizm

 • Zjazd III (4-6. VI. 1922) - Wilno
  Zaburzenia psychiczne w nagminnym zapaleniu mózgu

 • Zjazd IV (20-22. V. 1923) - Lwów
  Ubezwłasnowolnienie psychicznie chorych. Układ nerwowy i zaburzenia psychiczne

 • Zjazd V (8-10. VI. 1924) - Lubliniec
  Alkoholizm w prawie cywilnym i karnym. Leczenie porażenia postępującego

 • Zjazd VI (27-29. VI. 1926) - Kraków
  Zagadnienia dziedziczności. Schizofrenia. Opieka nad psychicznie chorymi w Polsce

 • Zjazd VII (4-6. VI. 1927) - Kocborowo
  Psychoza maniakalno-depresyjna. Dzieci anormalne. Ustawa psychiatryczna

 • Zjazd VIII (27-29. V. 1928) - Warszawa, Tworki
  Padaczka. Pielęgniarstwo psychiatryczne

 • Zjazd IX (26-29. IX. 1929) - Wilno
  Psychopatia konstytucjonalna. Budownictwo psychiatryczne

 • Zjazd X (7-9. VI. 1930) - Łódź, Warta, Kochanówka
  Patologia, klinika i terapia alkoholizmu

 • Zjazd XI (23-25. V. 1931) - Lwów
  Kiła w etiologii chorób psychicznych. Higiena psychiczna

 • Zjazd XII (14-16. V. 1932) - Białystok, Choroszcz
  Charakter w oświetleniu psychologicznym, biologicznym i sądowo-lekarskim

 • Zjazd XIII (12-15. IX. 1933) - Poznań, Kościan
  Zaburzenia psychiczne i cielesne przy schorzeniach ośrodków podkorowych. Biologia kryminalna

 • Zjazd XIV (19-21. V. 1934) - Kraków, Kobierzyn
  Psychozy reaktywne. Projekt ustawy psychiatrycznej

 • Zjazd XV (8-10. VI. 1935) - Płock, Gostynin
  Zaburzenia psychiczne w cierpieniach alergicznych. Leczenie schizofrenii insuliną. Zagadnienie poczytalności zmniejszonej

 • Zjazd XVI (6-8. XII. 1936) - Lublin, Chełm
  Zagadnienie dziedziczności i zapobiegania w chorobach psychicznych

 • Zjazd XVII (4-7. VII. 1937) - Lwów
  Zespoły wielogruczołowe w diencefalozach. Zagadnienia oligofrenii

 • Zjazd XVIII (4-6. VI. 1938) - Poznań, Owińska
  Zagadnienie omamów. Organizacja opieki psychiatrycznej penitencjarnej

 • Zjazd XIX (27-29. V. 1939) - Choroszcz
  Zaburzenia psychiczne inwolucyjne. Opieka pozazakładowa

 • Zjazd XX (1-3. XI. 1945) - Tworki
  Zbrodnie hitlerowskie na psychicznie chorych w Polsce. Organizacja opieki nad zdrowiem psychicznym w Polsce. 25 rocznica założenia Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXI (24-26. V. 1947) - Łódź, Kochanówka
  Psychozy reaktywne

 • Zjazd XXII (4-6. VI. 1949) - Gdańsk, Kocborowo
  Systematyka chorób psychicznych. Organizacja opieki psychiatrycznej.
  Społeczne znaczenia psychiatrii

 • Zjazd XXIII (28-30.V.1950 - Wrocław
  Materialistyczno - dialektyczne podstawy psychiatrii

 • Zjazd XXIV (24-25. V. 1953) - Branice
  Rozwój pawłowizmu w nauce psychiatrycznej polskiej od września 1952 r.

 • Zjazd XXV (29. XI. - 1. XII. 1956) - Poznań
  Zagadnienia schizofrenii. Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego.
  Kompensacja zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym

 • Zjazd XXVI (16-18. V. 1959) - Szczecin
  Zaburzenia psychiczne w okresie inwolucji. Zagadnienia psychoterapii

 • Zjazd XXVII (22-25. IX. 1961) - Kraków
  Nabyte zaburzenia charakteru. Zaburzenia reaktywne i symulacje

 • Zjazd XXVIII (13-15. IX. 1963) - Lublin
  Psychiatria społeczna i epidemiologia psychiatryczna. Społeczne zagadnienia nerwic

 • Zjazd XXIX (11-13.V.1967) - Kielce
  Depresje

 • Zjazd XXX (14-16.V.1970) - Katowice
  Psychozy egzogenne. Psychiatria przemysłowa. 50-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXXI (3-5.V.1973) - Poznań
  Rehabilitacja psychicznie chorych. Klinika i terapia alkoholizmu i toksykomanii

 • Zjazd XXXII (4-6.IX.1976) - Szczecin
  Medycyna psychosomatyczna. Psychiatria konsultacyjna

 • Zjazd XXXIII (24-25.VI.1979) - Kraków
  Psychiatria środowiskowa. Inwalidztwo w psychiatrii. Miejsce i rola personelu nielekarskiego w lecznictwie psychiatrycznym

 • Zjazd XXXIV (28-29.V.1983) - Gdańsk
  Klinika, patogeneza i leczenie psychoz endogennych. Psychiatria dziecięca

 • Zjazd XXXV (26-28.IX.1986) - Warszawa
  Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień

 • Zjazd XXXVI (22-24.VI.1989) - Łódź
  Psychiatria jako nauka interdyscyplinarna. Zagłada chorych psychicznie 1939-1945

 • Zjazd XXXVII (27-29.IV.1992) - Poznań
  Perspektywy rozwoju psychiatrii

 • Zjazd XXXVIII ( 4-7.V.1995) - Wrocław
  Przemiany w psychiatrii. 75-lecie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXXIX ( 3-6.VI.1998) - Bydgoszcz, Toruń
  Współczesna cywilizacja a zdrowie psychiczne

 • Zjazd XL (14-17.VI.2001) - Kraków
  Integracja psychiatrii

 • Zjazd XLI (17-19. VI. 2004) - Warszawa
  Oblicza psychiatrii

 • Zjazd XLII (14-16. VI. 2007) – Szczecin
  Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych

 • Zjazd XLIII ( 23-26.06.2010) - Poznań
  Świat współczesny a psychiatria

 • Zjazd XLIV (27-29.06.2013) - Lublin
  Między neurobiologią a środowiskiem

 • 45 Zjazd Psychiatrów Polskich (16-18.06.2016) - Katowice
  Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne

 • 46 Zjazd Psychiatrów Polskich (24-26.06.2021) - Szczecin
  Psychiatria w obliczu zmian

 • 47 Zjazd Psychiatrów Polskich (8-11.06.2022) - Łódź
  Gdy nauka spotyka się z praktyką