REJESTRACJA
48
ZJAZD NAUKOWY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO

4-6 WRZEŚNIA 2025, KRAKÓW

PSYCHATRIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

 logo
REJESTRACJA
48
ZJAZD NAUKOWY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO

4-6 WRZEŚNIA 2025, KRAKÓW

PSYCHATRIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnym Zjeździe Psychiatrów Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 4 – 6 września 2025 roku.

„Psychiatria wobec wyzwań współczesnego świata” to hasło przewodnie 48 spotkania środowiska specjalistów zajmujących się profilaktyką i przywracaniem zdrowia psychicznego. Istotne wydarzenia społeczne o zasięgu globalnym, rozwój technologiczny oraz zmiany kulturowe obecnie kształtują w znacznym stopniu środowisko życia człowieka.  Konflikty zbrojne, następstwa pandemii COVID-19, przełomowe zmiany w zakresie dostępu do informacji i ich proliferacja na masową skalę, zmiany klimatyczne to tylko nieliczne przykłady zjawisk, do których dostosowanie się wyznacza kierunki rozwoju i adaptacji człowieka. Niewątpliwie profilaktyka i leczenie zaburzeń psychicznych, aby były skuteczne, winny uwzględniać wpływ tych czynników na ludzką psychikę, z odniesieniem do nierzadko szczególnej wrażliwości osób korzystających z opieki psychiatrycznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej.

Serdecznie zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz osoby zainteresowane najnowszą wiedzą dotyczącą leczenia zaburzeń psychicznych do udziału w wymianie zarówno informacji uzyskanych z aktualnie prowadzonych badań naukowych, jak również najlepszych praktyk klinicznych służących doskonaleniu metod pracy z pacjentami zmagającymi się z różnorodnymi dysfunkcjami psychiki. W czasie Zjazdu odbędą się wykłady plenarne, sesje tematyczne, warsztaty oraz sesje posterowe, a bardzo bogaty program konferencji pozwoli poszerzyć i zaktualizować wiedzę oraz wzbogacić warsztat kliniczny potrzebny do możliwie skutecznej pracy z pacjentami z uwzględnieniem szczególnych wyzwań współczesności.

Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.

Do zobaczenia 4-tego września 2025 roku.

Profesor Dominika Dudek,
Doktor Michał Mielimąka

KOMITET
NAUKOWY

prof. dr hab. med. Dominika Dudek - Przewodnicząca

prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz 
prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski 
prof. dr hab. med. Wiesław Cubała 
prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro 
prof. dr hab. med. Piotr Gałecki 
prof. dr hab. med. Janusz Heitzman
prof. dr hab. med. Małgorzata Janas-Kozik 
prof. dr hab. med. Marek Jarema 
prof. dr hab. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
prof. dr hab. med. Marek Krzystanek 
prof. dr hab. med. Krzysztof Kucia 
dr n. med. Aleksandra Lewandowska 
prof. dr hab. med. Michał Lew-Starowicz 
dr n. med. Maciej Matuszczyk 
dr n. med. Michał Mielimąka 
prof. dr hab. med. Błażej Misiak 
dr hab. med. Sławomir Murawiec prof. dr hab. med. Maciej Pilecki 
prof. dr hab. med. Robert Pudlo 
prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski 
prof. dr hab. med. Filip Rybakowski 
prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski 
prof. dr hab. med. Joanna Rymaszewska 
prof. dr hab. med. Jerzy Samochowiec 
dr hab. med. Agnieszka Samochowiec 
prof. dr hab. med. Marcin Siwek 
prof. dr hab. med. Agnieszka Słopień 
prof. dr hab. med. Dominik Strzelecki 
prof. dr hab. med. Agata Szulc 
prof. dr hab. med. Napoleon Waszkiewicz 
prof. dr hab. med. Jacek Wciórka 
prof. dr hab. med. Adam Wichniak 
prof. dr hab. med. Marcin Wojnar

TEMATYKA ZJAZDU

 • Psychopatologia ogólna. W tym prezentacja przypadków, kazuistyka. Zmiany w ICD-11.

 • Stany nagłe w psychiatrii. Postępowanie z pacjentem agresywnym. Pacjent z myślami samobójczymi.

 • Suicydologia, ze szczególnym uwzględnieniem samobójstw w grupie osób uzależnionych od alkoholu i innych SPA, samobójstw wśród młodzieży. Wpływ pandemii COVID – 19 na liczbę samobójstw.

 • Uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem metod farmakologicznych leczenia uzależnień. Nowe SPA – „dopalacze”, jako problem interdyscyplinarny.

 • Podłoże genetyczne chorób psychicznych. Profilaktyka w chorobach psychicznych.

 • Otępienia – różnicowanie, diagnostyka, leczenia.

 • Majaczenie - problem wymagający współpracy lekarzy różnych specjalności.

 • Schizofrenia, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania pierwszego epizodu psychozy, różnicowania psychoz endo- i egzogennych, przebiegu schizofrenii z objawami negatywnymi, zasad łączenia leków przeciwpsychotycznych, nowych metod leczenia farmakologicznego. LAI – kiedy i jak stosować.

 • Zaburzenia depresyjne, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod leczenia farmakologicznego, przedstawienie metod biologicznych leczenia. Kiedy skierować pacjenta depresyjnego do szpitala? Maski depresji.

 • Choroba afektywna dwubiegunowa. W tym trudności diagnostyczne, różnicowanie zaburzeń nastroju z zaburzeniami osobowości; „wzmożony nastrój” – norma, czy patologia; „gniewna mania”, a zaburzenia osobowości.

 • Planowanie ciąży u pacjentki z zaburzeniami psychicznymi. Tokofobia. Depresja poporodowa.

 • Zaburzenia osobowości. W tym nowe metody leczenia zaburzeń osobowości, farmakologiczne metody leczenia zaburzeń osobowości, kryteria wg DSM-5, ICD-11.

 • Zaburzenia snu, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych metod leczenia zaburzeń snu, leczenie nadmiernej senności.

 • Zaburzenia odżywiania.

 • Uzależnienia behawioralne.

 • Psychiatria sądowa: opiniowanie sądowo – psychiatryczne (praktyczne wskazówki). Psychiatra, jako biegły w sprawach cywilnych.

 • Psychogeriatria – problem interdyscyplinarny, wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 • Spektrum zaburzeń lękowych.

 • Seksuologia. W tym, ryzykowne zachowania seksualne; dewiacja a fascynacja.

 • Psychiatria dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wpływy izolacji wywołanej COVID – 19 na zdrowie psychiczne DiM, uzależnienia behawioralne wśród DiM. Samookaleczenia wśród DiM – rosnący problem. Poszukiwanie tożsamości seksualnej.

 • Terapia elektrowstrząsowa – zasady kwalifikacji do zabiegów, procedura zabiegów EW bez zgody pacjenta, ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

 • Psychoterapia. W tym, miejsce psychoterapii w psychiatrii.

 • Telemedycyna w psychiatrii. W tym, doświadczenie specjalistów, praktyczne porady/zasady przeprowadzania teleporad.

 • Kontakt z przyrodą, a zdrowie psychiczne – znaczenie kontaktu z przyrodą (obserwacja ptaków, „lasoterapia”, dogoterapia).

 • Psychodermatologia. W tym: skóra, a zaburzenia psychiczne. Wpływ dermatologii estetycznej na samopoczucie pacjentów.

 • Sesje dla „Młodych psychiatrów”. W tym, porady praktyczne dotyczące pracy na oddziałach psychiatrycznych, pełnienia dyżurów lekarskich, pracy w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień. Zasady komunikacji z pacjentem, zasady komunikacji z rodzinami pacjentów – aspekty psychologiczne i prawne. Praca psychiatry kiedyś i dziś – relacje specjalistów.

 • Psychiatria środowiskowa. Zespoły leczenia środowiskowego. Centra zdrowia psychicznego – funkcjonowanie, korzyści dla pacjentów.

 • Inne.

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. med. Dominika Dudek
Dr n. med. Michał Mielimąka
Marzena Szlachta

HISTORYCZNE ZJAZDY PTP

 • Zjazd I (30. X. -1.XI.1920) - Warszawa
  Założenie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zasady prawodawstwa psychiatrycznego. Organizacja opieki psychiatrycznej

 • Zjazd II (17-19.V.1921) - Poznań
  Alkoholizm

 • Zjazd III (4-6. VI. 1922) - Wilno
  Zaburzenia psychiczne w nagminnym zapaleniu mózgu

 • Zjazd IV (20-22. V. 1923) - Lwów
  Ubezwłasnowolnienie psychicznie chorych. Układ nerwowy i zaburzenia psychiczne

 • Zjazd V (8-10. VI. 1924) - Lubliniec
  Alkoholizm w prawie cywilnym i karnym. Leczenie porażenia postępującego

 • Zjazd VI (27-29. VI. 1926) - Kraków
  Zagadnienia dziedziczności. Schizofrenia. Opieka nad psychicznie chorymi w Polsce

 • Zjazd VII (4-6. VI. 1927) - Kocborowo
  Psychoza maniakalno-depresyjna. Dzieci anormalne. Ustawa psychiatryczna

 • Zjazd VIII (27-29. V. 1928) - Warszawa, Tworki
  Padaczka. Pielęgniarstwo psychiatryczne

 • Zjazd IX (26-29. IX. 1929) - Wilno
  Psychopatia konstytucjonalna. Budownictwo psychiatryczne

 • Zjazd X (7-9. VI. 1930) - Łódź, Warta, Kochanówka
  Patologia, klinika i terapia alkoholizmu

 • Zjazd XI (23-25. V. 1931) - Lwów
  Kiła w etiologii chorób psychicznych. Higiena psychiczna

 • Zjazd XII (14-16. V. 1932) - Białystok, Choroszcz
  Charakter w oświetleniu psychologicznym, biologicznym i sądowo-lekarskim

 • Zjazd XIII (12-15. IX. 1933) - Poznań, Kościan
  Zaburzenia psychiczne i cielesne przy schorzeniach ośrodków podkorowych. Biologia kryminalna

 • Zjazd XIV (19-21. V. 1934) - Kraków, Kobierzyn
  Psychozy reaktywne. Projekt ustawy psychiatrycznej

 • Zjazd XV (8-10. VI. 1935) - Płock, Gostynin
  Zaburzenia psychiczne w cierpieniach alergicznych. Leczenie schizofrenii insuliną. Zagadnienie poczytalności zmniejszonej

 • Zjazd XVI (6-8. XII. 1936) - Lublin, Chełm
  Zagadnienie dziedziczności i zapobiegania w chorobach psychicznych

 • Zjazd XVII (4-7. VII. 1937) - Lwów
  Zespoły wielogruczołowe w diencefalozach. Zagadnienia oligofrenii

 • Zjazd XVIII (4-6. VI. 1938) - Poznań, Owińska
  Zagadnienie omamów. Organizacja opieki psychiatrycznej penitencjarnej

 • Zjazd XIX (27-29. V. 1939) - Choroszcz
  Zaburzenia psychiczne inwolucyjne. Opieka pozazakładowa

 • Zjazd XX (1-3. XI. 1945) - Tworki
  Zbrodnie hitlerowskie na psychicznie chorych w Polsce. Organizacja opieki nad zdrowiem psychicznym w Polsce. 25 rocznica założenia Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXI (24-26. V. 1947) - Łódź, Kochanówka
  Psychozy reaktywne

 • Zjazd XXII (4-6. VI. 1949) - Gdańsk, Kocborowo
  Systematyka chorób psychicznych. Organizacja opieki psychiatrycznej.
  Społeczne znaczenia psychiatrii

 • Zjazd XXIII (28-30.V.1950 - Wrocław
  Materialistyczno - dialektyczne podstawy psychiatrii

 • Zjazd XXIV (24-25. V. 1953) - Branice
  Rozwój pawłowizmu w nauce psychiatrycznej polskiej od września 1952 r.

 • Zjazd XXV (29. XI. - 1. XII. 1956) - Poznań
  Zagadnienia schizofrenii. Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego.
  Kompensacja zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym

 • Zjazd XXVI (16-18. V. 1959) - Szczecin
  Zaburzenia psychiczne w okresie inwolucji. Zagadnienia psychoterapii

 • Zjazd XXVII (22-25. IX. 1961) - Kraków
  Nabyte zaburzenia charakteru. Zaburzenia reaktywne i symulacje

 • Zjazd XXVIII (13-15. IX. 1963) - Lublin
  Psychiatria społeczna i epidemiologia psychiatryczna. Społeczne zagadnienia nerwic

 • Zjazd XXIX (11-13.V.1967) - Kielce
  Depresje

 • Zjazd XXX (14-16.V.1970) - Katowice
  Psychozy egzogenne. Psychiatria przemysłowa. 50-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXXI (3-5.V.1973) - Poznań
  Rehabilitacja psychicznie chorych. Klinika i terapia alkoholizmu i toksykomanii

 • Zjazd XXXII (4-6.IX.1976) - Szczecin
  Medycyna psychosomatyczna. Psychiatria konsultacyjna

 • Zjazd XXXIII (24-25.VI.1979) - Kraków
  Psychiatria środowiskowa. Inwalidztwo w psychiatrii. Miejsce i rola personelu nielekarskiego w lecznictwie psychiatrycznym

 • Zjazd XXXIV (28-29.V.1983) - Gdańsk
  Klinika, patogeneza i leczenie psychoz endogennych. Psychiatria dziecięca

 • Zjazd XXXV (26-28.IX.1986) - Warszawa
  Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień

 • Zjazd XXXVI (22-24.VI.1989) - Łódź
  Psychiatria jako nauka interdyscyplinarna. Zagłada chorych psychicznie 1939-1945

 • Zjazd XXXVII (27-29.IV.1992) - Poznań
  Perspektywy rozwoju psychiatrii

 • Zjazd XXXVIII ( 4-7.V.1995) - Wrocław
  Przemiany w psychiatrii. 75-lecie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Zjazd XXXIX ( 3-6.VI.1998) - Bydgoszcz, Toruń
  Współczesna cywilizacja a zdrowie psychiczne

 • Zjazd XL (14-17.VI.2001) - Kraków
  Integracja psychiatrii

 • Zjazd XLI (17-19. VI. 2004) - Warszawa
  Oblicza psychiatrii

 • Zjazd XLII (14-16. VI. 2007) – Szczecin
  Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych

 • Zjazd XLIII ( 23-26.06.2010) - Poznań
  Świat współczesny a psychiatria

 • Zjazd XLIV (27-29.06.2013) - Lublin
  Między neurobiologią a środowiskiem

 • 45 Zjazd Psychiatrów Polskich (16-18.06.2016) - Katowice
  Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne

 • 46 Zjazd Psychiatrów Polskich (24-26.06.2021) - Szczecin
  Psychiatria w obliczu zmian

 • 47 Zjazd Psychiatrów Polskich (8-11.06.2022) - Łódź
  Gdy nauka spotyka się z praktyką

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Lekarze - członkowie PTP

  1 000PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Lekarze

  1 200PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Psycholodzy i terapeuci - członkowie PTP

  600PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Psycholodzy i terapeuci

  750PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Studenci i pielęgniarki

  300PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Pracownicy firm

  1 000PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • 1 000PLN

  Lekarze - członkowie PTP
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 1 200PLN

  Lekarze
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 600PLN

  Psycholodzy i terapeuci - członkowie PTP
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 750PLN

  Psycholodzy i terapeuci
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 300PLN

  Studenci i pielęgniarki
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 1 000PLN

  Pracownicy firm
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

MIEJSCE
KONFERENCJI

CONTACT INFO

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków

https://www.uj.edu.pl

+48 12 663 40 09