REJESTRACJA
48
ZJAZD NAUKOWY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO

4-6 WRZEŚNIA 2025, KRAKÓW

PSYCHATRIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

 logo
REJESTRACJA
48
ZJAZD NAUKOWY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO

4-6 WRZEŚNIA 2025, KRAKÓW

PSYCHATRIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnym Zjeździe Psychiatrów Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 4 – 6 września 2025 roku.

„Psychiatria wobec wyzwań współczesnego świata” to hasło przewodnie 48 spotkania środowiska specjalistów zajmujących się profilaktyką i przywracaniem zdrowia psychicznego. Istotne wydarzenia społeczne o zasięgu globalnym, rozwój technologiczny oraz zmiany kulturowe obecnie kształtują w znacznym stopniu środowisko życia człowieka.  Konflikty zbrojne, następstwa pandemii COVID-19, przełomowe zmiany w zakresie dostępu do informacji i ich proliferacja na masową skalę, zmiany klimatyczne to tylko nieliczne przykłady zjawisk, do których dostosowanie się wyznacza kierunki rozwoju i adaptacji człowieka. Niewątpliwie profilaktyka i leczenie zaburzeń psychicznych, aby były skuteczne, winny uwzględniać wpływ tych czynników na ludzką psychikę, z odniesieniem do nierzadko szczególnej wrażliwości osób korzystających z opieki psychiatrycznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej.

Serdecznie zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz osoby zainteresowane najnowszą wiedzą dotyczącą leczenia zaburzeń psychicznych do udziału w wymianie zarówno informacji uzyskanych z aktualnie prowadzonych badań naukowych, jak również najlepszych praktyk klinicznych służących doskonaleniu metod pracy z pacjentami zmagającymi się z różnorodnymi dysfunkcjami psychiki. W czasie Zjazdu odbędą się wykłady plenarne, sesje tematyczne, warsztaty oraz sesje posterowe, a bardzo bogaty program konferencji pozwoli poszerzyć i zaktualizować wiedzę oraz wzbogacić warsztat kliniczny potrzebny do możliwie skutecznej pracy z pacjentami z uwzględnieniem szczególnych wyzwań współczesności.

Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.

Do zobaczenia 4-tego września 2025 roku.

Profesor Dominika Dudek,
Doktor Michał Mielimąka

ZGŁASZANIE
SESJI NAUKOWYCH

REGULAMIN Zgłaszania Sesji 
na 48 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 4-6 września 2025 roku w Krakowie

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej - w celu zgłoszenia sesji naukowej należy kliknąć w powyższy baner Systemu Zgłaszania Sesji Naukowych
 2. Termin zgłaszania Sesji – 31 listopada 2024 roku.
 3. Zgłoszenia Sesji dokonuje Przewodniczący Sesji.
 4. Zgłoszenie musi zawierać temat oraz opis Sesji, który nie może przekraczać 300 wyrazów.
 5. O przyjęciu Sesji do programu Zjazdu  i wyborze rodzaju prezentacji Sesji zadecyduje Komitet kwalifikacji prac i sesji. O wynikach kwalifikacji Przewodniczący Sesji zostaną powiadomieni do 31 stycznia 2025 roku. 
 6. Należy podać dane kontaktowe Przewodniczącego Sesji (telefon, e-mail), a w razie zmiany powiadomić Komitet kwalifikacji prac i sesji.
 7. Należy podać propozycję programu Sesji. Program Sesji może zawierać minimum 3, maksymalnie 4 wykłady.
 8. Należy podać propozycję rodzaju Sesji – satelitarna lub warsztatowa.
 9. Czas trwania Sesji Satelitarnej to 90 minut.
 10. Czas trwania Sesji warsztatowej to 60 minut.
 11. Komitet kwalifikacji prac i sesji zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia propozycji Sesji do programu Zjazdu, jednocześnie Komitet kwalifikacji prac i sesji kwalifikuje zgłoszoną Sesję jako Sesję Satelitarną, warsztatową lub inną formę prezentacji Sesji na Zjeździe.
 12. Komitet Organizacyjny określa następujące zasady organizacji Sesji:
  a)     Sesja Plenarna – Komitet Organizacyjny zapewnia FEE oraz nocleg dla Przewodniczącego Sesji i Wykładowców Sesji.
  b)     Sesja Satelitarna – Komitet Organizacyjny nie zapewnia FEE oraz noclegów na Zjeździe.
  c)      Sesja Firmowa – Komitet Organizacyjny nie zapewnia FEE oraz noclegów na Zjeździe.
  d)     Sesja Warsztatowa – Komitet Organizacyjny nie zapewnia FEE oraz noclegów na Zjeździe.
  e)     Sesje doniesień ustnych i e-posterowych – Komitet Organizacyjny nie zapewnia FEE oraz noclegów na Zjeździe.

REGULAMIN ZGŁASZANIA SESJI NAUKOWYCH -  do pobrania

KOMITET
NAUKOWY

prof. dr hab. med. Dominika Dudek - Przewodnicząca

prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz 
prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski 
prof. dr hab. med. Wiesław Cubała 
prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro 
prof. dr hab. med. Piotr Gałecki 
prof. dr hab. med. Janusz Heitzman
prof. dr hab. med. Małgorzata Janas-Kozik 
prof. dr hab. med. Marek Jarema 
prof. dr hab. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
prof. dr hab. med. Marek Krzystanek 
prof. dr hab. med. Krzysztof Kucia 
dr n. med. Aleksandra Lewandowska 
prof. dr hab. med. Michał Lew-Starowicz 
dr n. med. Maciej Matuszczyk 
dr n. med. Michał Mielimąka 
prof. dr hab. med. Błażej Misiak 
dr hab. med. Sławomir Murawiec prof. dr hab. med. Maciej Pilecki 
prof. dr hab. med. Robert Pudlo 
prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski 
prof. dr hab. med. Filip Rybakowski 
prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski 
prof. dr hab. med. Joanna Rymaszewska 
prof. dr hab. med. Jerzy Samochowiec 
dr hab. med. Agnieszka Samochowiec 
prof. dr hab. med. Marcin Siwek 
prof. dr hab. med. Agnieszka Słopień 
prof. dr hab. med. Dominik Strzelecki 
prof. dr hab. med. Agata Szulc 
prof. dr hab. med. Napoleon Waszkiewicz 
prof. dr hab. med. Jacek Wciórka 
prof. dr hab. med. Adam Wichniak 
prof. dr hab. med. Marcin Wojnar

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. med. Dominika Dudek
Dr n. med. Michał Mielimąka
Marzena Szlachta

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Lekarze - członkowie PTP

  1 230PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Lekarze

  1 476PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Psycholodzy i terapeuci - członkowie PTP

  738PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Psycholodzy i terapeuci

  923PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Studenci i pielęgniarki

  492PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • Pracownicy firm

  1 476PLN

  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • 1 230PLN

  Lekarze - członkowie PTP
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 1 476PLN

  Lekarze
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 738PLN

  Psycholodzy i terapeuci - członkowie PTP
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 923PLN

  Psycholodzy i terapeuci
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 492PLN

  Studenci i pielęgniarki
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

 • 1 476PLN

  Pracownicy firm
  wpłaty do 31 grudnia 2024

  Rejestracja

MIEJSCE
KONFERENCJI

CONTACT INFO

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków

https://www.uj.edu.pl

+48 12 663 40 09